Тэрбумтангууд ихэвчлэн амьдралд хатуужин, мөнгөгүйн зовлонгоос боссон хүмүүс байдаг. Хятад газар өв залгамжилсан тэрбумтан ховор. Зах зээлийн хатуу ширүүн тэмцлийн дунд хөдөлмөр ухаан хоёроо хослуулан байж их хөрөнгийн эзэд болсон сайхан түүх олон. Энэ ангилалд социализм хэмээх тэгш эрхт нийгмээс тасран гарсан Тэрбумтангуудын сонирхолтой түүхийг Хятад хэлнээс чадан ядан орчуулж нийтлэлээ.