• Мах боловсруулалт
  • Нядалгааны цех
  • Фермерийн аж ахуйн тоног төхөөрөмж
  • МАА-н механикжуулалт
  • Борцны үйлдвэрлэл
  • Тахианы аж ахуй
  • Гахайн аж ахуй
  • Загасны аж ахуй
  • Мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл
  • Махан консервийн үйлдвэрлэл

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: 900000 юань

Үнэ: 42000 юань

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: 150 юань

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: 7200 юань

Үнэ: 22800 юань

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: 2050 юань

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ:Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор