• Нүүрсний үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж
  • Уул уурхаайн хүнд хөнгөн машин механизм
  • Өөрөө явагч тээврийн хэрэгсэл
  • Уурхайн эрдэс боловсруулах үйлдвэрлэл
  • Баяжуулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж
  • Уурхайн кемпийн тоног төхөөрөмж
  • Уурхайн нөхөн сэргээлт
  • Олборлох үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж
  • Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл
  • Уул уурхайн бусад тоног төхөөрмж

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: 2500-4500 доллор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор