Хог хаягдал гэдэг бол үнэгүй түүхий эд бөгөөд байгаль орчиныг ихээхэн бохирдуулагч билээ. Хот суурийн газрын хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг энэ ангилалд тусгайлан багтаалаа.

Нийслэл Улаанбаатар хот болон аймаг сумын төвд байгуулж болох жижиг үйлдвэрүүдүүдийн мэдээлэлтэй эндээс танилцана уу.

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор