• Трактор, комбайн
  • Тракторын дагалдах агергатууд
  • Тэжээлийн үйлдвэрлэл
  • Жимс жимсгэнэ тариалалт
  • Хүлэмж нарийн ногооны аж ахуй
  • Бордооны үйлдвэрлэл
  • Цайны үйлдвэрлэл
  • Хүнсний ногоон боловсруулалт
  • Салатны үйлдвэрлэл
  • Хөрс боловсруулалт

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: 3493 - 3890 доллор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: 7000 юань

Үнэ: Сонголтоор

Сонголтоор

Үнэ: 615 - 771 доллор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: 46598 доллор

grass

Үнэ: 48000 - 78000 юань

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: 2500 юань

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: 495 - 8998 доллор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: 290 - 562 доллор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор